Het systeem

Fuel Shield, het systeem

Een alarmsysteem moet een zichtbaar afschrikmiddel zijn. Met alle aanduidingen dat Fuel Shield aanwezig is, proberen we Fuel Shield zo zichtbaar mogelijk te maken. Maar ook met een zichtbaar afschrikmiddel moet er een goede back-up zijn, voor het geval de dieven erg vastbesloten zijn.

Fuel Shield is een alarmsysteem speciaal ontworpen met die gedachte. Het systeem heeft een hoorbare sirene, kan verbonden worden aan bestaande beveiligingssystemen en op de achtergrond verstuurt het sms-alerts naar drie telefoonnummers. Fuel Shield detecteert tevens voertuig-, katalysator-, accu- en DPF-diefstal.

Fuel Shield richt zich niet op het afromen en overhevelen; de technologie maakt de toegang tot de brandstof geheel onbereikbaar. Wordt de tankdop illegaal geopend of de tank doorboord, dan activeert het systeem een direct alarm. Het systeem registreert iedere handeling van de brandstoftank en tankdop. Met extra sensoren kan tevens de brandstofmeter worden beveiligd. De preventie is ook actief nadat het voertuig uitstaat, vaak is een voertuig dan niet meer beveiligd tegen brandstofdiefstal. Maar met Fuel Shield zijn de tank en katalysator altijd beschermd, ook als het contact uitstaat.

Het Basic en Smart systeem

Fuel Shield heeft twee standaard systemen. Beiden bieden de mogelijkheid om ‘mogelijke’ brandstof- en katalysatordiefstal te bewaken en registreren. Ook kunnen ze allebei gebruikt worden op zowel voertuigen als op stationaire tanks.

Het Smart systeem

Dit Smart systeem bevat alle mogelijkheden van Fuel Shield en kan worden ingeschakeld met een afstandsbediening of een sms. Het alarm waarschuwt de eigenaar met een hoorbare sirene, de  bestaande beveiliging en een sms-bericht naar 3 mobiele telefoons.

Tankdopalarm

Als de tankdop wordt geopend wanneer het systeem is ingeschakeld, gaat de sirene af en wordt er een sms-alert verstuurd. Deze alerts bevatten belangrijke informatie, zoals locatie, alarmcode, snelheid, voertuigidentificatie en tijd. Het alarm verstuurt eenzelfde soort bericht op het moment dat de tankdop weer teruggeplaatst wordt.

Ook als het systeem is uitgeschakeld verstuurd het alsnog een sms-alert, zodat u hier altijd een melding van krijgt.

Voertuigdiefstalalarm

Een 500 meter ‘geofence’ kan om het voertuig geplaatst worden. Het alarm wordt geactiveerd als het voertuig uit de onzichtbare cirkel van 500 meter gehaald wordt.

Katalysator/DPF-alarm

Als de sensor van de katalysator aan het uitlaatsysteem is gekoppeld, wordt het alarm geactiveerd en een sms verstuurd zodra er geprobeerd wordt de katalysator of de DPF te vernielen of te verwijderen. Op het moment dat het voertuig geparkeerd staat, doen normale bewegingen zoals laden en lossen of een winderige dag/nacht het alarm niet af gaan.

Accudiefstalalarm

Als de accu van het voertuig wordt verwijderd, gaat het alarm alsnog gewoon af en wordt er een sms-alert verzonden.

GPS locatie

Per sms kunt u bij het systeem de actuele locatie van het voertuig opvragen. Bovendien kan het systeem ingesteld worden om continue – met intervallen van een bepaalde tijd – updates te versturen over de locatie van het voertuig.

Brandstoftankalarm

Wordt de tank doorboord, dan activeert het systeem een direct alarm. Een sensor kan op het tankventiel geplaatst worden om ongeautoriseerd gebruik te detecteren.

Storingsbestendig

Als er geprobeerd wordt één van de sensoren te verwijderen of als een kabel van één van de sensoren wordt doorgeknipt, wordt het alarm geactiveerd. Als de accu naar de unit wordt verwijderd, wordt een poweralert verstuurd vanuit het systeem door gebruik te maken van de back-up accu.

Er kan niet met de sim-kaart geknoeid worden. Het systeem is beveiligd door middel van een wachtwoord.

Het Basic systeem

Het Basic systeem is ontworpen als afschrikmiddel met een lage kostenpost voor geparkeerde voertuigen of stookolie tanks in de bebouwde kom of bij bewaakte panden. Dit systeem heeft geen sms-functie en ook geen mogelijkheid om het systeem op afstand in- en uit te schakelen.

Tankdopalarm

Als de tankdop wordt geopend wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt er een lokaal alarm geactiveerd en gaat de sirene af.

Dit systeem wordt gebruikt samen met de bestaande tracking en/of alarmsystemen. Uitgangen van de sensoren zijn de ingang voor de bestaande trackingapparatuur. Notificaties van het verwijderen van de tankdop gaan via het bestaande trackingssysteem.

Katalysatoralarm

Het Basic systeem wordt ingeschakeld met het uitschakelen van het contact van het voertuig. Pogingen tot demontage en zaagbewegingen aan het voertuig worden gedetecteerd, zonder vervelende en valse alarmmeldingen bij bijvoorbeeld het laden en lossen.

Brandstoftankalarm

Het systeem wordt ingeschakeld door middel van een sleutelschakelaar op het bedieningssysteem dat zich in het voertuig bevindt. Het systeem merkt op als de tankdop wordt geopend of doorboord.

Toepassingen

Voertuiginstallatie

Voertuiginstallatie

Fuel Shield registreert iedere handeling van de brandstoftank, inclusief de tankdop. Het systeem detecteert iedere poging tot diefstal of vandalisme, zoals het doorboren van de tank of een gat erin slaan. Ook als de tankdop wordt …

Lees verder
Stationaire tank

Stationaire installatie

Een stationaire installatie kan zowel in de industriële en agrarische sector als bij mensen thuis voor stookolie gebruikt worden. Huizen, scholen, boerderijen, fabrieken en transportbedrijven zijn risicogroepen. Politiestatistieken laten zien dat …

Lees verder
Katalysatorbescherming

Katalysatorbescherming

Met de economische crisis en de hoge prijzen verandert ook de interesse van criminelen. Steeds meer ogen zijn gericht op een ander onderdeel van de auto: de katalysator. Eenvoudig te verwijderen en levert al snel tussen de 15 en 150 …

Lees verder